Meni

Product was successfully added to your shopping cart.

Svetovanje in nadzor nad stroški

Svetovanje in nadzor nad stroški

V podjetju IRBIS se zavedamo, da je pravilna uporaba ustreznih izdelkov veliko boljša, predvsem pa cenejša izbira kot odprava posledic uporabe neustreznih sredstev, ki so že pustili sledi na materialih. Običajno potekajo vsi procesi dela desetletja po ustaljenih postopkih in na načine, ki se uporabnikom zdijo najboljši. Z zunanjim nadzorom, ki omogoča strokoven in objektiven pregled dejanskega stanja, se pravočasno ugotovi odstopanja ter jih tudi odpravi.

Da bi se izognili neprijetnostim, strankam zagotavljamo strokoven in sistematičen pregled obstoječega sistema higiene ter predlagamo ukrepe, s katerimi se odpravijo ugotovljena odstopanja. Pregled obsega celoten delovni proces in vse faze notranjega nadzora; po opravljenem nadzoru stranka prejme poročilo s predlaganimi izboljšavami. Z zunanjem nadzorom skrb za delovanje sistema čiščenja prevzamemo mi.

V vseh letih delovanja smo ugotovili, da za zagotavljanje ustreznega nivoja higiene ni dovolj le uporaba ustreznih izdelkov. Za doseganje želenih rezultatov in nivoja higiene je nujno potrebno tesno sodelovanje z uporabniki, saj le tako zaznamo težave, ki jih imajo pri delu in najdemo ustrezne rešitve. Ko so se spremenili standardi na področju higiene, smo v podjetju pripravili rešitve v obliki učinkovitih sistemov higiene, ki zagotavljajo želen nivo čistoče pri strankah in so prilagojeni procesom in tehnologijam čiščenja na posameznih objektih, kar omogoča uporabnost v zelo različnih dejavnostih:

 • Industrija
 • Javni zavodi (šole, vrtci, domovi starejših občanov, občine, ministrstva, fakultete, kulturne ustanove, gledališča)
 • Zdravstvo
 • Gostinstvo (hoteli, restavracije, gostilne)
 • Čistilni servisi
 • Poslovni uporabniki


Sistemi higiene so celovite rešitve, prilagojene potrebam uporabnikov, ki jim prinašajo veliko prednosti:
 
 • poenotenje izdelkov na nivoju celotne ustanove
 • prihranek pri čistilih in potrošnem materialu
 • podaljšanje življenjske dobe materialov zaradi ustreznega vzdrževanja
 • boljši nadzor nad delovnimi procesi
 • boljši nadzor nad stroški

Z uporabo izdelanega sistema higiene se vzpostavi boljši nadzor nad stroški, obenem pa je mogoče izračunati tudi potreben čas dela, potrebno število osebja in ostale stroške. Izračuni vključujejo površino, vrsto prostora, vrsto materiala, naravo dela, čas, …. kar uporabnikom omogoča ugotovitev dejanskih stroškov ter optimizacijo glede na želeni nivo higiene.